สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน คน