ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทต.ลานสการ่วมเดินวิ่งธงสัญลักษณ์ในโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน 30 ก.ย.51
  รายละเอียด : ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการสร้างความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ สำหรับกำหนดการในการจัดกิจกรรมของพื้นที่อำเภอลานสกานั้นกำหนดจัดในวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2551 โดยวันที่ 30 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลลานสกาจะทำพืธีรับมอบธงต่อจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านตลาด หลังจากนั้นตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลลานสกาซึ่งนำโดย นายพงษ์สิทธิ์ กลับคล้าย จะเดิน-วิ่ง ธงสัญลักษณ์ไปเฉลิมฉลองยังเวทีกลางบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา และวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วจะเป็นผู้รับธงจากเทศบาลตำบลลานสกาไปส่งต่อให้กับอำเภอช้างกลางที่บริเวณเขาธง (ศาลาพ่อท่านคล้าย) ต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน