สภาเทศบาล
เรื่อง : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป พ.ศ.2566
  รายละเอียด :

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  ประจำปี  2565  และกำหนดวันเริ่มประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปีถัดไป  พ.ศ.2566  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน คน