ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นป้ายรับแบบพิมพ์ (ภ.ป.1) และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

ขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นป้ายรับแบบพิมพ์  (ภ.ป.1) และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  กองคลัง  เทศบาลตำบลลานสกา   ได้ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม  2565  เป็นต้นไป  และกรอกรายละเอียดตามรายการลงในแบบพิมพ์  ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายในวันที่ 4   มกราคม 2565  ถึงวันที่  31  มีนาคม 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน คน