ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทต.ลานสกา เตรียมให้บริการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก 8 ก.ค.51 นี้
  รายละเอียด : เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี 2551 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลลานสกา ว่าประชาชนของเทศบาลในพ้นที่นชุมชนหลังโรงพยาบาลเป็นโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลลานสกา โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้บริการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมแป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้ง 7 ชุมชน ระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฏาคม 2551 ตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 8 ก.ค.51 เวลา 09.30-11.30 น. ชุมชนสี่กั๊ก วันที่ 8 ก.ค.51 เวลา 13.00-16.30 น. ชุมชนบ้านตลาด วันที่ 9 ก.ค.51 เวลา 09.30-11.30 น. ชุมชนตลาดสดเทศบาล วันที่ 9 ก.ค.51 เวลา 13.00-16.30 น. ชุมชนหลังโรงพยาบาล วันที่ 14 ก.ค.51 เวลา 09.30-11.30 น. ชุมชนไทรงาม วันที่ 14 ก.ค.51 เวลา 13.00-16.30 น. ชุมชนทางชักพระ วันที่ 15 ก.ค.51 เวลา 09.30-11.30 น. ชุมชนหน้าอำเภอ ส่วนข้อปฏิบัติของเจ้าของบ้านทุกหลังในพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันนั้นมีดังนี้ ปกปิดอาหารให้มิดชิด ปิดประตู หน้าต่างทุกบานยกเว้นช่องทางที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพ่นภายในบ้าน ย้ายสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่พ่น นอกจากนี้เทศบาลตำบลลานสกา ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้นำ มาตรการ 3 ป คือ ปิดภาชนะที่สามารถใส่น้ำได้ เปลี่ยนน้ำในแจกัน หรือแก้วรองขาตู้กับข้าว ทุก 7 วัน และปล่อยปลาหางนกยูงในแหล่งน้ำที่ถ่ายเทยาก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน