ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลลานสกา  เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ  เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  รายละเอียดตามประกาศไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน