ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทต.ลานสกา ออกตรวจคัดกรองโรค ประจำปี 51ระหว่าง 19-27 มิ.ย.51
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลลานสกา โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไดจัดโครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานในแต่ละช่วงอายุ ประจำปี 2551 เพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน เพื่อมีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยสามารถทำการรักษาได้ทันท่วงที โดยจะออกให้บริการตรวจคัดกรองโรคระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2551 ตามชุมชนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 19 มิ.ย.51 เวลา 08.30-12.00 น. ชุมชนตลาดสด 20 มิ.ย.51 เวลา 08.30-12.00 น. ชุมชนวัดไทรงาม 23 มิ.ย.51 เวลา 08.30-12.00 น. ชุมชนหลังโรง พยาบาล 24 มิ.ย.51 เวลา 08.30-12.00 น. ชุมชนบ้านตลาด 25 มิ.ย.51 เวลา 08.30-12.00 น. ชุมชนสี่กั๊ก 26 มิ.ย.51 เวลา 08.30-12.00 น. ชุมชนทางชักพระ 27 มิ.ย.51 เวลา 08.30-12.00 น. ชุมชนหน้าอำเภอ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน