ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานสกา ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา  เรื่่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานสกา ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน