ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทต.ลานสกา ตามแนวพระราชดำริ จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ
  รายละเอียด :

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2551 ที่จะถึงนี้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลลานสกา จะจัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2551 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกให้กับประชาชน และส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุนักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีการชะล้างและพังทลายของดิน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อด้านเกษตรกรรม และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา โดยในงานได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกและแผนแม่บทในการพัฒนาและการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปลูกหญ้าแฝกในแปลงสาธิตของเทศบาลตำบลลานสกา และแจกพันธุ์หญ้าแฝกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมให้นำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายแนวร่วมของโครงการ อีกด้วย.


JOKER123
SLOT ONLINE
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน