ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
  รายละเอียด :

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  (รอบที่  2) เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564  ทุกความเห็นมีความหมาย   โดยการสแกน  OR Code  ตามไฟล์ดาวน์โหลดตามที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน