ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทต.ลานสกา ระดมสมองชุมชนจัดทำแผนชุมชน พร้อมทบทวนแผน 3 ปี
  รายละเอียด : เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 เทศบาลตำบลลานสกา โดย ร.ต.ท.วิรัช อาทรกิจ นายกเทศมนตรีฯ ได้เป็นประธานในการจัดเวทีประชาคมชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา ณ อาคารรวบรวมผลผลิดไม้ผลอำเภอลานสกา ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนและประชาชน จาก 7 ชุมชน ในเขตเทศบาลเข้าร่วม เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2552 คัดเลือกคณะกรรมการในส่วนผู้แทนประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และร่วมกันทบทวนแผน 3 ปี (พ.ศ.2552-2554) หลังจากนั้นได้จัดเวทีประชาคมของแต่ละชุมชน ในระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2551 เพื่อจัดทำแผนชุมชนต่อไป.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน