ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา
  รายละเอียด :

คำแถลงนโยบายของนายณภัทร  ศรีใส  นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2564  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2564  รายละเอียดนโยบายตามไฟล์ดาว์น์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน