ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาสั่งการและปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา
  รายละเอียด :

นายณภัทร  ศรีใส  นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา  ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาสั่งการและปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลลานสกา  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา  ที่ 122/2564  ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน