หน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่อง : นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา  เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน   รายละเอียดประกาศ  และนโยบายบริหารความเสี่ยง  ตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน คน