ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   LPA   ประจำปี   2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน