ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำแถลงนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา  ขอประชาสัมพันธ์นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลลานสกา  เมื่อวันที่   14  สิงหาคม  2555  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน