ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกา ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา  ขอประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกา  ประจำปี  2561  ช่วงที่  1  ( 1  ตุลาคม  2560 -  1 มีนาคม  2561)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน คน