กิจกรรม : ทต.ลานสกา ประชุม อสม.เตรียมรับ 3 โครงการเดือนมีนาคม 52

รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลลานสกา โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุม อสม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมลานแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ กลับคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุม นายกเทศมนตรี ได้ย้ำให้สมาชิก อสม. ปฏิบัติหน้าที่ให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายผนึก ริวรรณ รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งถึงการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของ สมาชิก อสม. ประจำปี 2552 ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการทำงานของสมาชิก อสม. เทศบาล รวมถึงแจ้งการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เนื่องในวัน อสม. ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ การเตรียมดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2552 นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงโครงการมอบเบี้ยตอบแทนให้กับสมาชิก อสม. ที่ปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 583 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**