กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


รายละเอียด :
    

วันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๐๐ น   นายณภัทร ศรีใส นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา        ได้มอบหมายให้  ดร.สุภชัย  นาคสุวรรณ์  ปลัดเทศบาล นางสาวกชพร  กิจจะ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวเสาวณีย์ นวลละออง หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จ.อ.คมสัน ศุภวิมุติ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และ อสม. เพื่อลงพื้นที่เยี่ยม และดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลลานสกา จำนวน ๑๖ ราย ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพ และการปฏิบัติตนตลอดจนให้คำแนะนำแก่ญาติของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 186 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**