กิจกรรม : ทต.ลานสกา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดแก่ อสม. เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลลานสกา โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมลานแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา แก่ สมาชิก อสม .ในเขตเทศบาล และผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคระบาดที่สำคัญและกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก และโรคชิกุนคุนยา โดยผู้เข้ารับการอบรมสามรถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคแก่ตนเองและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 413 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**