กิจกรรม : พม. ต่ออายุสนับสนุนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ความร่วมมือ ทต.ลานสกา และ อบต.ท่าดี

รายละเอียด :
    หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพภาคใต้ตอนบนสุราษฎ์ธานี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ในการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลลานสกาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน 50,000 บาท และเสร็จสิ้นการอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 นั้น ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพภาคใต้ตอนบนสุราษฎ์ธานี จึงเห็นชอบให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดวิชาชีพที่ทำการฝึกอบรมในช่วงที่ผ่านมา โดยจะเริ่มทำการอบรมระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 15 สิงหาคม 2552 ทั้งนี้จะทำการสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงแก่ผู้เข้ารับการอบรม 50 บาทต่อคนต่อวัน พร้อมค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม สำหรับหลักสูตรที่จะทำการอบรมในช่วงที่ 2 นั้น ทางกลุ่มจะทำการอบรมต่อยอดการทำสบู่สมุนไพร จากการอบรมในช่วงที่ผ่านมา และเพิ่มเติมการทำดอกไม้จันทร์ เพื่อเพิ่มความรู้ และรายได้เสริมให้กับสมาชิก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 429 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**