กิจกรรม : เวทีกองทุน สวัสดิการชุมชนเทศบาล

รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลลานสกาได้จัดเวทีประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล เพื่อหารือในการจัดตั้งเป็นกองทุน โดยมีนายพุฒิศักดิ์ ผกาศรี เป็นประธานและเป็นตัวแทนกองทุนฯ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี คือว่าที่ ร้อยตรีอุดม แสงสุริยงค์ ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 120 ท่าน และได้มีการสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ฝากเงินวันละ 1 บาท การจัดเวทีในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองทุนอำเภอสิชล มาให้ความรู้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 475 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**