กิจกรรม : ที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร มอบ ทต.ลานสกา เตรียมการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง

รายละเอียด :
    ในการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 1 / 2552 ในวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ อาคารรวบรวมผลผลิตไม้ผลอำเภอลานสกา สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ซึ่ง เทศบาลตคำบลลานสกา โดย นายพงษ์สิทธิ์ กลับคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ได้รับเกียรติ์ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้น ในที่ประชุม นายอภินันทร์ เผือกผ่อง นายอำเภอลานสกา ซึ่งเป็นประธานการประชุมได้แจ้งให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง เช่น การจัดทำฝายกั้นน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆ และมอบให้เทศบาลตำบลลานสกา เป็นทำหน้าที่แจกจ่ายน้ำตามคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยการประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นั้นๆ นอกจากนี้ นายอำเภอลานสกา ยังฝากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดำเนินการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก รวมถึงร่วมกันดำเนินโครงการบ้านสวย คนดีมีคุรธรรม โดยการประกวดบ้านที่มีการดูแล ตกแต่ง ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยจะคัดเลือกจากบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อำเภอลานสกา และมอบรางวัลเป็นประจำทุกเดือน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 379 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**