กิจกรรม : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน ได้ผลเกินคาด ชาวบ้านร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตงวดแรก

รายละเอียด :
    หลังจากที่ เทศบาลตำบลลานสกา ซึ่งนำโดย นายพงษ์สิทธิ์ กลับคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา ได้จัดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลานสกา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลลานสกาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ในการสร้างเรียนรู้ตามแนวแนวพระราชำริเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในเบื้องต้นได้มีการส่งเสริมให้มีการพลิกฟื้นการทำนากลับมาอีกครั้ง ซึ่งได้ใช้พื้นที่บริเวณสำนักงาน จำนวน 8 ไร่ เป็นแปลงนาสาธิตปลูกข้าวพื้นเมือง ได้แก่ ข้าวพันธุ์เล็บนก และข้าวพันธุ์สังหยด การปลูกผักปลอดสารพิษ การลี้ยงปลา และเลี้ยงเป็ด และในวันที่ 19 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ประชาชนชาวเทศบาลตำบลลานสกาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกันเกี่ยวข้าว ซึ่งผลิตที่ได้ได้ผลเกินคาด โดยผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวจะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกครั้งต่อไป และส่วนหนึ่งจะมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปรับประทานที่บ้าน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลลานสกา ยังมีแนวคิดที่จะสานต่อโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 363 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**