กิจกรรม : ชาวลานสกานับพันเข้ารับบริการในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ยังไม่มีรูปภาพ
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนวัดเจดีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2552 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการ พนักงานของรัฐ กับ ประชาชน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือและร่วมใจในการแก้ไขปัญหาของท้องที่ โดย ตัวแทนภาคประชาชนอำเภอลานสกาได้นำเสนอปัญหาการนำแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอลานสกา ไปผลิตน้ำประปาใช้นอกเขต ปัญหาที่ดิน ทำกินประชาชนทับซ้อนที่ราชการ ปัญหาผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และปัญหาการท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร นอกจากนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้นำกิจกรรมต่างๆ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น รับสมัครงานและให้คำปรึกษาเรื่องการจ้างงาน ปัญหาแรงงาน , การจำหน่ายสินค้าราคาถูก , การจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้า OTOP , การมอบถุงยังชีพ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค , มอบทุนการศึกษา , บริการตัดผมแต่งผมฟรี,บริการตรวจเช็ครถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี , รับลงทะเบียนทหารกองเกิน รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร , บริการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ภาคทฤษฎีนอกพื้นที่ , บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกพื้นที่,บริการตรวจสภาพดินฟรี , บริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยา , แจกพันธุ์กล้าไม้ฟรี และการจัดนิทรรศการความรู้ ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 364 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**